ตำรวจไชยวาน           บริการใส่ใจ            ยิ้มแย้มแจ่มใส           ให้ความเป็นธรรม            ตำรวจไชยวาน            บริการใส่ใจ             ยิ้มแย้มแจ่มใส           ให้ความเป็นธรรม